Blijf op de hoogte

Essentials in Consulting & Change

 • Duur Flexibel
 • Kosten € 14.600
 • Belasting 320 uur
 • Verblijfskosten € 2.795
 • Literatuurkosten € 70

 • Ontwikkel je optimaal door de combinatie van inhoudelijke workshops, verdiepingsdagen, intervisie en coaching
 • Ontwikkel de nodige kennis over advies-, verander- en organisatieprocessen en krijg zicht op jouw eigen rol hierin
 • Ontwikkel stevigheid en lenigheid als gesprekspartner en neem overtuigend de rol van adviseur en veranderaar op
 • Word inspirerend begeleid in jouw leerproces: van intake tot eindgesprek

Interesse? Download gratis onze brochure of meld je meteen aan

Essentials in Consulting & Change
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Ingrid Kabout
Programmacoördinator
kabout@sioo.nl

 • Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Zij willen hun adviesvaardigheden verstevigen. Hun intuïtie koppelen aan methodes en instrumenten. Goed leren schakelen in adviesstijlen en rollen. En kunnen terugvallen op organisatie- en veranderkundige kennis. Herken je dit? Essentials in Consulting and Change biedt wat je als adviseur in de kern succesvol maakt.

  Het traject ‘Essentials in Consulting and Change’ (ECC) maakt deel uit van Build Your Own Academy. ECC bestaat uit vier workshops: Adviseren, Veranderkunde, Organisatiekunde en Impact in Gesprekken. Daarnaast volg je een intensief intervisietraject van vier bijeenkomsten met een zorgvuldig samengestelde groep van vakgenoten. Met deze groep volg je ook twee themadagen: ‘Organisatiediagnose’ en ‘Interveniëren’. Gedurende de gehele track word je begeleid door een intervisiedocent en coach. Zij dagen je uit tot stevige reflectie. In het eindgesprek met de coach staan we stil bij de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. We halen gezamenlijk ‘het net’ op, bekijken de vangst en blikken vooruit naar kansen in de toekomst.

 • De Build Your Own Academy Track ‘Essentials in Consulting and Change’ is bedoeld voor wie organisatiebreed adviseert of juist vanuit een specialisme als ICT, HRM of communicatie. Deze interne en externe adviseurs zijn junior in het adviesvak en baseren hun adviezen vooral op intuïtie. Zij missen theoretische en praktische fundamenten onder hun advieswerk en willen methodischer kunnen handelen. Zo kunnen zij zich als adviseur breder ontwikkelen of tot volwaardig adviseur doorontwikkelen. Essentials in Consulting and Change kan op maat van hun persoonlijke behoeften worden samengesteld.

 • Carlijn Tempelaars MSc
  CT Advies
  drs. Heike Boom
  Berckeley Square
  Marloes van der Werf MSc MA CMC
  VeranderWerf
  dr. Elsbeth Reitsma MCM
  C3 adviseurs en managers
  prof.dr. Ard-Pieter de Man
  Vrije Universiteit Amsterdam
  drs. Piet Hoekstra MCM CMC
  People Plus Human Development
  Theo Hermsen MSc
  Theo Hermsen Organisatieadvies
  Jaap van 't Hek MCM CMC
  Organisatievragen
  drs. ing. Wibo van der Heide
  Het veranderburo, Zeo
  Hanneke Elink Schuurman
  Zelfstandig gevestigd adviseur
  drs. Michiel van Dijk
  Turnaround Powerhouse, CFOlab
  drs. Hester van der Burg
  Van de Bunt
  Jelger Spijkerboer MA
  Vakwerk advies
  Overzicht docenten
 • De startdatum en duur van het ‘Essentials in Consulting and Change’-traject worden op maat en in overleg bepaald. Op basis van een persoonlijk intakegesprek maken wij een voorstel op maat.

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten tenzij anders vermeld.

  Verblijfskosten zijn onderhevig aan inflatie en kunnen dus hoger uitvallen.

  Return On Investment

  Ben je geïnteresseerd, maar twijfel je nog of moet je je werkgever overtuigen?
  In dit document lees je meer over onze visie op leren en ontwikkelen en de Return On Investment van een Sioo-opleiding.

 • "Mijn groep vormde een mooie afspiegeling van de diversiteit aan adviseurs en vraagstukken en ik vond het een heel positieve ervaring om mijn intervisiegroep beter te leren kennen. Ik kreeg veel steun in een lastige periode en heb er veel van opgestoken, wat ik in de praktijk vaak direct kon toepassen."
  “Tijdens de themadag Interveniëren heb ik een nieuw persepctief gekregen kwamen mijn eerdere en nieuwe inzichten allemaal samen.”
  “In de themadag Organisatiediagnose heb ik het belang gezien van HOE je een diagnose brengt, hoe je deze moet aanpassen aan je doelgroep en hoe je deze koppelt aan bijpassende interventies.”